Kalle Elo
tammikuu 2017

Homo Sapiens for dummies

Homo Sapiens – arkisemmin ihminen – on miljoonien vuosien kuluessa pikkuhiljaa kehittynyt, äärimmäisen monimutkainen psykofyysinen kokonaisuus, joka toimii jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa paitsi kaltaistensa, myös muiden lajien kanssa.

Olemassaolomme perimmäinen tarkoitus on toistaiseksi täysi mysteeri ja hyödyllisyyskin hyvin kyseenalaista, mutta koska olemme joka tapauksessa jo olemassa, on ehkä syytä tutustua tarkemmin lajimme ominaisuuksiin pystyäksemme ymmärtämään Homo Sapiensin toimintaa hieman paremmin.

Myös markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta ihmisen käyttöliittymän ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ihminen toimintamekanismeineen ei ole syntynyt tyhjästä, vaan muiden lajien tavoin se on kehittynyt vähitellen jo olemassaolevan – sen ensimmäisen RNA-molekyylin – päälle. Muista olennoista eroamme lähinnä vähäisemmän karvapeitteemme sekä jossain määrin tietoisen toimintamme ja ajattelumme osalta. Geeniperimältämme ja tiedostamattomalta toiminnaltamme olemme kuitenkin yllättävän samankaltaisia muiden eläinten kanssa. Simpanssin kanssa jaamme samat geenit 98-prosenttisesti ja jopa kastemadon toimintaa ohjaavat samat perusmekanismit kuin Stephen Hawkingia tai Garry Kasparovia.

Geeniperimältämme ja tiedostamattomalta toiminnaltamme olemme kuitenkin yllättävän samankaltaisia muiden eläinten kanssa.

Mitkä sitten ovat ne motiivit (lat. motivus, ”liikuttaja”), haluihin ja tarpeisiin liittyvät psyykkiset syyt, jotka ohjaavat toimintaamme? Psykologian ja psykiatrian professori Steven Reiss, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista tutkijoista, on kehittänyt Reissin motivaatioprofiilin (RMP). Se on ensimmäinen täysin tieteellisesti kehitetty ja validi ihmisen yksilöllisiä motiiveja mittaava persoonallisuustesti.

Reissin mukaan ihmisiä motivoi 16 elämän perusmotiivia: valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus, ja rauhallisuus/mielenrauha.

Nämä 16 motiivia voidaan jakaa karkeasti kolmeen tasoon:

Yksilön taso:
VARMUUS, tarve kokea turvallisuutta ja hallinnan tunnetta – VAIHTELU, tarve kokea yllätyksiä ja jännitystä

Sosiaalinen taso:
LIITTYMINEN, Tarve kuulua johonkin, olla osa ryhmää – AINUTKERTAISUUS, yksilöllisyys, erottuminen

Elämän taso:
ALTRUISMI, jakaminen, tarve olla hyvä ihminen – TÄYTTYMYS, tarve oppia ja saada

Yksinkertaistettuna ihmisen käyttöliittymä on siis kolme liukusäädintä, joiden avulla Homo Sapiens pyritään pitämään henkisessä tasapainotilassa jatkuvasti muuttuvien olosuhteiden keskellä.

Tuttuun ja turvalliseen turtunut kaipaa vastapainoksi adrenaliininmakuista seikkailua, elämässään menestyneet kokevat tarvetta käyttää resurssejaan heikompiosaisten auttamiseksi ja hedonistista tuhlaajapojan elämää viettänyt kaipaa elämäänsä villien seikkailujen jälkeen myös hallinnan tunnetta ja yhteisöllisyyttä.

Tämän tietää esimerkiksi Harley Davidson, jonka tuote ei ole moottoripyörä, vaan keski-ikäisten miesten kaipaama vapaudentunne.

Evoluution näkökulmasta toimintaamme ohjaa vain kaksi asiaa: hengissä pysyminen ja lisääntyminen. Muista huolehtiminen ja laumaan kuuluminen on elintärkeää perusturvan ja hengissä pysymisen kannalta, parinmuodostus ja lisääntyminen taas edellyttävät itsekästä riskinottoa ja kilpailijoista, siis muista lauman jäsenistä erottumista.

Siinä mielessä emme juurikaan eroa kastemadosta, jonka äärimmilleen yksinkertaistetussa käyttöliittymässä on vain yksi vipu. Eloonjääminen – lisääntyminen.

Tarvitsee vain tietää, kumpaan suuntaan vipua tulee missäkin tilanteessa kääntää

Jaa Artikkeli
Kalle Elo