Kalle Elo
toukokuu 2017

Keihäänkärki

Keihäänkärki on yksi varhaisimpia ihmisen keksimiä työkaluja. Se muuntaa keihään voiman moninkertaiseksi, poikkisuuntaiseksi puristusvoimaksi, kaltevan tason periaatteen mukaisesti. Arkisemmin ilmaistuna, keihäänkärki on muotoiltu kiilamaiseksi ja hiottu teräväksi, jotta pieneen pinta-alaan kohdistuisi suurin mahdollinen, saaliin paksun nahan lävistävä ja syvälle tunkeutuva voima.

Keihäänkärkeä käytetään edelleen metsästysvälineenä – myös vertauskuvallisessa merkityksessä, kuvaamaan asiakashankinnan kannalta tärkeimmän viestin kiteyttämistä.

Keihäänkärki

Myös asiakkaiden metsästyksessä keihäänkärjen – markkinoinnin lupauksen – tulisi olla mahdollisimman terävä ja syvälle uppoava. Siis henkilökohtainen, juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin ja ennen kaikkea tunteisiin vetoava viesti.

Silti monet, jopa markkinointiviestintää päätoimialanaan harjoittavat yritykset saalistavat geneerisillä tuote- tai tarjontalähtöisillä argumenteilla. ”Toteutamme yritys- ja kampanjasivustot. Suunnittelemme luovaa, monikanavaista viestintää. Rakennamme vetovoimaisia brändejä hyödyntäen digitalisaation luomat mahdollisuudet.”

Tuoteominaisuuksien käyttäminen ensisijaisena myyntiperusteina on kuin saaliin huitomista keihään varrella. Parhaimmillaankin se riittää ujoon pintaraapaisuun, yleensä tuloksena on kuitenkin vain ärsyttävä tönäisy joka syystäkin saa kaikkeen uuteen ja vieraaseen epäluuloisesti suhtautuvan saaliin pakenemaan.

Ostavalle asiakkaalle tyrkytetty asiantuntijuus, toiminnallinen laatu ja kyky toteuttaa luvattu ratkaisu eivät nimittäin ole kilpailijoista erottavia ominaisuuksia, vaan minimivaatimuksia jotka hän ilman muuta olettaa saavansa.

Todellinen keihäänkärki ja sen kohtaamisesta syntyvä asiakaskokemus on syvimpien tarpeiden ymmärtämistä, luottamuksen saavuttamista, muistamista ja elämyksiä.

Keihäänkärjen teroittamisen ja tarkan heittokäden harjoittamisen lisäksi taitava metsästäjä tietenkin käyttää saalistamisen apuvälineinä myös erilaisia pyydyksiä ja houkuttimia, sekä opettelee tuntemaan saaliinsa reviirin, kulkureitit ja elintavat mahdollisimman hyvin.

Jaa Artikkeli
Kalle Elo