Kalle Elo
toukokuu 2017

Nuotiopiiri

Tarinat ovat, ja ovat aina olleet, olennainen osa kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme – elämäämme ja ihmisyyttä. Leirinuotion äärellä kerrottujen tarinoiden avulla esi-isämme ovat välittäneet tietoa ja auttaneet lajiamme selviämään hengissä näihin päiviin asti ja nousemaan ravintopyramidin keskivaiheilta sen huipulle, huolimatta fyysisten evoluutioetujen puutteesta ja heikkouksistamme moniin lajeihin verrattuna.

campfire

Tarinankerronnan voidaan siis hyvällä syyllä sanoa olevan ihmiskunnan mahtavin voima ja kulttuurimme perusta. Kertomukset ovat auttaneet siirtämään tietoa yli sukupolvien ja hahmottamaan vaikeasti ymmärrettäviä, hämmentäviä ja pelottavia asioita – keitä me olemme, miksi olemme täällä. Tarinamuotoista kerrontaa käytetään jopa opettamaan tekoälylle inhimillisiä arvoja ja moraalia.

Tarinan voima piilee asioiden yksinkertaistamisessa ja kiinnostavaan muotoon pukemisessa, joka tarjoaa mahdollisuuden samaistua tarinan maailmaan ja saa kertomaan siitä eteenpäin.

Brand is not what you say it is. It’s what they say it is.

Marty Neumeier

Tarinankerronta on pinnalla oleva ilmiö markkinointiviestinnässä, mutta mistään uudesta asiasta ei siis ole kyse. Myös brändeistä ja tuotteista on kerrottu tarinoita koko niiden olemassaolon ajan, ja tullaan kertomaan, vaikka yritys ei sitä itse tekisikään. Brändi ei nimittäin ole sitä mitä se itse julistaa olevansa, vaan sitä mitä muut siitä ajattelevat ja kertovat sen olevan. Virallista strategiaa ja yrityshistoriaa tukevan tarinan lisäksi brändistä liikkuu lukemattomia johtamattomia ja täysin toisten käsissä olevia tarinoita siitä, mitä yrityksen työntekijät tai omistajat ovat tehneet, asiakkaiden palvelukokemuksia ja huhujen jalostamia uskomuksia.

Tarina on kaikkea sitä, mikä jonkin asian yhteydessä tuntuu merkitykselliseltä ja eteenpäin kertomisen arvoiselta.

– Juhana Torkki

Digitaalisen aikakauden nuotiopiiri on laajempi kuin aiemmin, mutta verkon informaatiotulvassakin ainutlaatuinen tarina erottuu edelleen edukseen. Tarina ei ole pelkästään tapahtumien kuvaamista juonirakenteen ympärille, vaan se näkyy, tuntuu, maistuu ja haisee kaikessa kohtaamisessa.

Hyvä tarina erottuu myös tiedosta. tarina ei ole faktan vastakohta, vaan keino yksinkertaistaa vaikea asia helpommin sisäistettävään ja omakohtaisesti koettavaan muotoon. Kuulijat eivät halua faktoja, vaan tunteita. On muistettava, että olemme eläneet laumayhteisöissä jo kauan ennen puhe- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Lauman jäsenten välinen tunneyhteys on aina ollut asiasisältöä tärkeämpi viestin välittäjä.

Nykypäivän asiantuntijuus on tiedon välittämistä enemmän kykyä kommunikoida ja puhutella, luoda pieniä, yksilöä puhuttelevia tarinoita käsikirjoitetun ydintarinan ympärille ja tehdä ne todeksi toiminnan kautta.

Sytytä oma nuotiosi ja kerro tarinasi hyvin, niin sinua kuunnellaan ja pääset juhlimaan kokon ääreen.

Muuten päädyt vartaaseen roviolla grillattavaksi.

Jaa Artikkeli
Kalle Elo