Markkinoinnin johtaminen

Kilpailijoista erottautuminen vaatii tuekseen paitsi hyvin suunniteltua, myös taidokkaasti johdettua markkinointia. Kun kokonaisuutta hallitaan tavoitteellisesti, saavutetaan tuloksia usein huomattavasti pienemmillä resursseilla. Toimimme tarvittaessa kiinteänä osana asiakkaamme markkinointijohtoa tai ulkopuolisena neuvonantajana, joka on käytettävissä tarpeen mukaan esimerkiksi johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä.

 

Kohderyhmä­tuntemus

Yrityksen tai tuotteen kohderyhmien kartoittaminen on markkinoinnin onnistumisen kannalta kriittisen tärkeää. Kohderyhmäanalyysin avulla voidaan selvittää tärkeimmät ja tuottavimmat asiakassegmentit sekä kohdentaa markkinoinnin resurssit oikein. Kohderyhmien hyvä tuntemus auttaa huomattavasti myös käytettävien markkinointikanavien valinnassa sekä tulosten seurannassa.

 

Strategiatyö

Markkinoinnin suunnittelu edellyttää markkinointiviestintäkeinojen ja –kanavien laajaa ja syvällistä tuntemista. Rakennamme tavoitteiden ja kohderyhmistä saatavilla olevan tiedon pohjalta kokonaissuunnitelmat, jotka yhdistävät myös kilpailija- ja toimiala-analyysejä konkreettisiin toimenpidesuunnitelmiin.

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Kalle Eloon tai täytä yhteydenottolomake.
 

Kalle

 
Katso myös:
» Referenssit
» Analytiikka ja optimointi
» Media
» Ylläpito ja jatkokehitys
» Määrittely