JYA Housing

Markkinointikumppanuus JYA Housing LKV:n kanssa käynnistettiin uuden yritysilmeen ja verkkosivuston suunnittelulla ja toteutuksella. Uudella ilmeellä haluttiin erottautua selkeästi tyypillisistä kiinteistönvälitysyrityksistä. Sivustolle keskityttiin myös tuottamaan kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä. Yhteistyö jatkuu edelleen markkinointimateriaalien ja kampanjasuunnittelun yhteydessä. Suunnittelimme ja toteutimme sivuston WordPress-julkaisujärjestelmän päälle. Siirry sivustolle.

Luova suunnittelu  |  WordPress  |  Markkinoinnin johtaminen  |  Konseptit ja kampanjat  |  Kuva- ja videotuotanto  |  Ylläpito ja jatkokehitys