Kaivosvastuu

Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien vuorovaikutukselle. Yhteistyömme verkoston kanssa on tuottanut Kaivosvastuu-ilmeen ja lukuisia tukiratkaisuja: WordPress-pohjaisesta, täysylläpidetystä verkkosivustosta viestintäkonsultointiin. Kädenjälkemme kattaa myös verkoston vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin suunnittelun. Siirry sivustolle.

Luova suunnittelu  |  WordPress-verkkosivut  |  Määrittely  |  Ylläpito ja jatkokehitys