Don & Brancon brändityön resepti

Don & Brancon brändityön resepti

Tässä artikkelissa paljastamme Don & Brancon brändityön reseptin. Erottuvat brändit syntyvät käsityönä Helsingin Bulevardilla, kunhan strategiamyllymme on ensin jauhanut niiden syvimmän olemuksen esiin.

Brändi-identiteetti on kuin resepti, joka määrittää miten yritys viestii, mitä se viestii ja millaisia tunteita se herättää. Pohjimmiltaan brändi on yrityksen persoona, joka välittyy ulospäin niin visuaalisesti kuin verbaalisesti. Lue alta, kuinka rakennamme brändejä, jotka huomataan ja muistetaan.

Brändistrategia

Tavoite ilman strategiaa on toive. Siksi brändityömme juuri löytyy aina brändistrategiasta.

Yksinkertaistettuna brändistrategia auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja luomaan merkityksellisempiä yhteyksiä asiakkaisiin. Brändistrategiassa määrittelemme brändin suuntaviivat, kuten vision, mission, arvot ja positioinnin.

Workshop-malli

Brändityön vaivaamisen aloitamme yhteisellä työpajalla yhteistyökumppanin kanssa. Työpajaa ei suinkaan kateta täysin tyhjälle pöydälle, vaan sitä edeltävät taustoittavat kyselyt yrityksen henkilöstölle ja tarvittaessa myös kohderyhmille. Huolellisesti suunnitellussa workshopissa pureudumme brändinne haasteisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin käytännönläheisten tehtävien avulla. Näin luomme yhdessä reunaehdot ja raamit brändistrategialle sekä verbaaliselle ja visuaaliselle identiteetille.

Brändi- ja tuotenimet

Nimi erottaa brändin kilpailijoista, luo ensivaikutelman ja ylläpitää mielikuvia – siksi se on yksi tärkeimmistä päätöksistä, jota brändityössä tehdään. Parhaassa tapauksessa nimestä muodostuu koko toimialaa tai tuotetta kuvaava termi. Meidän kanssamme et joudu painimaan nimivalinnan kanssa yksin, vaan ainoastaan valitsemaan sen oikean verrattomien vaihtoehtojen joukosta.

Brändistrategia

 • brändin tarkoitus
 • visio
 • missio
 • arvot
 • brändilupaus
 • brändin tarina
 • brändiattribuutit
 • brändiarkkityyppi

Verbaalinen identiteetti

Verbaalinen brändi-identiteetti on brändisi maustekaappi, jonka sisältö ohjaa kaikkia kielellisiä valintoja – kuinka brändi puhuu ja mitä se sanoo. Vaikka verbaalinen identiteetti on tärkeä mielikuvaa muokkaava tekijä, on sillä vaikutus myös sisäisessä kommunikaatiossa, sillä se määrittää kuinka henkilöstö puhuu itsestään ja toisilleen. Verbaalinen identiteetti kuuluu kaikessa brändin viesteissä, kuten mainoksissa, tiedotteissa, rekrytointi-ilmoituksissa ja myyntimateriaaleissa.

Äänensävy

Brändin tone of voice pitää sisällään sekä äänen että sävyn, jolla brändi puhuu. Yksinkertaistettuna ääni on brändin pysyvä ominaisuus, joka koostuu kielellisiä valintoja määrittelevistä periaatteista. Sävy puolestaan määrittelee tonaliteetin tason viestittäessä eri tilanteissa ja kanavissa.

Verbaalinen identiteetti

 • ydinviesti
 • hissipuhe
 • slogan
 • tone of voice

Visuaalinen identiteetti

Visuaalinen brändi-identiteetti määrittää, miltä brändi tuntuu ja näyttää. Pohjimmiltaan visuaalinen identiteetti on summa brändistrategiaan pohjaavia valintoja, jotka luovat jokaisesta brändistä uniikin. Visuaalisen identiteetin työpajassa keskitymme näihin valintoihin yhdessä, jonka jälkeen graafikkomme varmistaa, että brändin ydin välittyy pinnalle saakka.

Visuaalinen identiteetti on summa brändistrategiaan pohjaavia valintoja, jotka luovat jokaisesta brändistä uniikin.

Logo

Logo on edustamansa brändin visuaalinen kiteytymä, ikään kuin identiteetti puserrettuna kokoon. Huomioimme suunnitteluvaiheessa aina logon käyttöympäristöt, jotka asettavat käytännön rajoituksia logon suunnitteluun.

Värit

Värimaailman valinta ei ole silkkaa mielivaltaista maalipurkkien vertailua, vaan strategiasta kumpuavaa päätöksentekoa. Väri on voimakas elementti, joka herättää tunteita ja siksi värivalinnoissa on huomioitava värien aiheuttamat tunnereaktiot ja niihin kätkeytyvä symboliikka.

Typografia

Typografiset valinnat ovat oiva keino mielikuvien rakentamiseen ja teksteistä välittyvän tunnelman luomiseen. Typografia on paljon muutakin kuin pelkkä kirjasintyyppi, sillä myös tekstin koko, etäisyydet, sisennykset, palstojen asettelu ja muotoilu vaikuttavat tekstin ulkoasuun ja siitä heijastuvaan viestiin.

Kuvamaailma

Yhtenäinen kuvamaailma viimeistelee brändi-ilmeen ja osoittaa, kuinka brändi rajaa omaa maailmaansa; mitä aiheita kuvataan ja miten, mikä tunnelma sävymaailmasta välittyy ja mitä tehokeinoja hyödynnetään. Osana kuvamaailmaa toimivat myös erilaiset graafiset elementit, jotka voivat jalkautua brändin materiaaleihin, kuten pakkauksiin, presentaatioihin tai tilasuunnitteluun.

Visuaalinen identiteetti

 • logo ja suoja-alue
 • värit
 • typografia
 • ikonit
 • graafiset lisäelementit
 • kuvamaailma
 • kuvitukset
 • käytännön esimerkit

Markkinointi

 • toimiala ja trendit
 • positiointi
 • kohderyhmät
 • ostopolku

Brändikäsikirja kiteyttää olennaisen

Brändi on kokonaisvaltainen kokemus, mutta samalla myös konkreettinen työkalu arjessa. Siksi tiivistämme valmiin brändityömme aina konkreettiseksi brändimanuaaliksi, joka kokoaa yhteen yrityksen ytimen ja kaikki brändin identiteetin raaka-aineet.

Lisätietoja aiheesta voit kysellä:

Henrik Kaila

Lisää samankaltaista luettavaa