Strategia on verbi

Strategia on verbi

Väitämme, että strategia on oikeastaan teonsana. Paraskaan strategia ei nimittäin voi toimia, jos sitä ei jalkauteta jokapäiväiseen toimintaan, vaan se suljetaan mappiin ja unohdetaan kulmahuoneen ylähyllylle pölyttymään.

Hakusanoilla “yritys strategia” löytyy lukuisia esimerkkejä korkealentoisista iskulauseista, joiden hyvänä tarkoituksena lienee kuvata yrityksen toimintaa ja sen tarkoitusta. Suuri joukko toimijoista julistaa, kuinka ”strategiamme on maksimoida tehokkuutta ja kasvattaa liiketoimintaa” tai ”uusi strategiamme on kiihdyttää innovaatiota ja kasvua”.

Kannattavuuden ja kehittymisen julistaminen strategian ytimeksi on sama kuin väittää hengittämisen olevan elämän tarkoitus. Kyllä, kannattavuus on yrityksen toiminnalle elintärkeää, mutta ei missään nimessä päämäärä, vaan hyvän toiminnan – siis asiakkaan ongelmien ratkaisemisen – tulos ja välttämätön perusedellytys toiminnan jatkumiselle.

Yrityksen tavoitteita ja strategiaa ei tule sekoittaa toisiinsa

Hieman parempi, mutta ei täysin totuudenmukainen määritelmä strategialle on toimintasuunnitelma, eli MITEN tavoitteiden mukainen päämäärä pyritään saavuttamaan. Mihin tuotteisiin, palveluihin ja markkinoihin on keskityttävä tavoitteiden saavuttamiseksi, mitä konkreettisia toimenpiteitä on tehtävä – ja mitä puolestaan vältettävä tekemästä. Paitsi toimenpiteet (miten), strategiamääritelmän tulee sisältää ainakin bisneskonsepti (mitä ja kenelle) sekä kilpailuetu ja ydinosaaminen (miksi).

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.
– Sun Tzu

Vastaus kysymyksiin mitä, miksi ja miten ei kuitenkaan riitä. Yrityksen on mahdotonta onnistua liiketoimintansa kehittämisessä ja kannattavan kasvun rakentamisessa, jos vain murto-osa henkilöstöstä tietää, mihin ja millä keinoin toiminnalla pyritään. Jotta strategiaan olisi mahdollista sitoutua, sen täytyy myös olla ainutlaatuinen, terävä ja selkeä.

Performance Management: Putting Research into Action kertoo, että vain 14% työntekijöistä ymmärtää yrityksensä strategian ja suunnan ja 24% kokee strategian olevan linkittynyt heidän henkilökohtaisiin tehtäviinsä.

Paraskaan strategia ei nimittäin voi toimia, jos sitä ei jalkauteta jokapäiväiseen toimintaan, vaan julkistamisen jälkeen suljetaan mappiin ja unohdetaan kulmahuoneen ylähyllylle pölyttymään.

Sillä strategia ei ole substantiivi, vaan teonsana.

Lisätietoja aiheesta voit kysellä:

Vanessa Weckström

Lisää samankaltaista luettavaa