Kolme tapaa rakentaa sosiaalisen median sisältö­-suunnitelma

Kolme tapaa rakentaa sosiaalisen median sisältö­-suunnitelma

Somen trendeistä syttyvä luonne voi harhauttaa uskomaan, että somesisältöä ei tarvitse suunnitella samalla tavalla kuin muuta markkinointia. Kumotaanpa se kuvitelma heti alkuun. Sosiaalisen median sisältösuunnitelma on nimittäin jokaisen kiireisen somemanagerin pelastusrengas.

Markkinointistrategia määrittelee isot linjat, mutta sisältö on ansaitusti somen sankari. Halusimme helpottaa elämääsi ja auttaa sinua suunnittelemaan sisältöjä, joista seuraajasi tykkäävät. Tässä artikkelissa tarjoamme kolme näkökulmaa somen sisältösuunnitelman rakentamiseen.

Näiden kolmen keinon lisäksi kannattaa pitää mielessä myös somen sisältömarkkinoinnin rule of thirds – kolmasosa sisällöstä tulisi keskittyä yritykseesi ja sen tarjoomaan, toinen kolmas jakamaan hyödyllistä tietoa ja vinkkejä toimialastasi ja viimeinen kolmannes vuorovaikuttamaan ja viihdyttämään seuraajiasi.

Sisältöpilarit

Sisältöpilarit linjaavat yrityksesi markkinoinnin tärkeimmät teemat. Konsultoi asiakasrajapinnassa työskenteleviä ja tee kohderyhmätutkimusta: missä aiheissa yrityksen tulisi olla asiantuntijan roolissa, entäpä tarjoamassa inspiraatiota tai viihdettä?

Esimerkiksi B2B-asiantuntijayrityksellä teemat voisivat jakautua seuraaviin:

 • Asiantuntijuus: Tietoiskut ja bloginostot oman alan ajankohtaisista aiheista
 • Ihmiset: Työntekijäesittelyt, rennommat sisällöt esim. virkistyspäivistä ja juhlista
 • Yritys: Mitä palveluita yritys tarjoaa, mitä ajankohtaista yrityksessä tapahtuu, behind the scenes -materiaali ja asiakasreferenssit
 • Ajankohtainen: Globaalien ja kotimaisten ajankohtaisten teemojen hyödyntäminen sisällöissä peilaten niitä omaan toimintaan ja arvoihin, esim. vuodenajat, juhlapäivät

Kun vankat pilarit raamittavat somesuunnitelmaa, on myös ajankohtaisiin ilmiöihin ja markkinoinnin trendeihin tarttuminen helpompaa ilman, että kokonaisuuden korttitalo alkaa huojua. Sisältöpilarit itsessään luovat rungon sometekemiselle, mutta vaativat usein rinnalleen käytännönläheisemmän suunnitelman.

Markkinoinnin vuosikello

Vuosikello

Markkinoinnin vuosikello toimii koko vuoden kattavana kehyksenä, jonka alle myös somemarkkinoinnin jatkuva tekeminen ja yksittäiset kampanjat asettuvat. Vuosikello varmistaa, että koko markkinoinnin kentällinen pelaa samaan maaliin. Se toimii aikatauluna ja organisointityökaluna, joka auttaa suunnittelemaan, budjetoimaan ja ajoittamaan sisällöt etukäteen.

Vuosikello muodostuu erilaisista teemoista, kampanjoista, juhlapäivistä ja kausitapahtumista, jotka ovat tärkeitä yritykselle, kuten: 

 • lomakaudet, kuten kesäloma, joulu
 • kansainväliset teemapäivät (esim. ystävänpäivä tai naistenpäivä)
 • erilaiset ajankohtaiset tapahtumat
 • alennusmyynnit ja muut taktiset tarjouskampanjat

Vuosikello toimii erinomaisesti yrityksille, joiden toiminta perustuu markkinointitoimenpiteitä rytmittäviin sesonkeihin. Vaikka vuosikello on suunniteltu etukäteen, se ei ole kiveen hakattu – hyvä vuosikello jättää viisareille liikkumavaraa.

Sisältökalenteri

Sisältökalenteri on oivallinen työkalu, jos haluat suunnitella julkaisut valmiiksi hyvissä ajoin tai pyörität somea tiimissä, jossa jokaisen on tärkeää olla samalla sivulla tulevista julkaisuista. Sisältökalenterin voit rakentaa itse, käyttää somealustojen suunnittelutyökaluja tai hyödyntää valmiita alustoja, kuten Airtablea.

Sisältökalenteri auttaa:

 • suunnittelemaan sisällöt etukäteen ja ennakoimaan tulevia sisältötarpeita
 • huomioimaan eri sisältötyypit- ja teemat
 • määrittämään kanavat, sisällön julkaisutiheyden ja aikatauluttamaan julkaisut
 • tasapainoilemaan jatkuvien sisältösarjojen ja aikaherkkien sisältöjen välillä
 • tallentamaan ja jakamaan luovia sisältöjä

Sisältökalenterin etu on sen käytännönläheisyys – valmiit sisällöt on helppo viedä julkaistavaksi muutamalla hiiren heilautuksella. Sisältökalenteria on kuitenkin hyvä tarkastella kriittisesti aika ajoin, jotteivat markkinoinnin tavoitteet jää sisällön jalkoihin.

Sormet syyhyävät jo suunnittelemaan, mutta pidä mielessä…

Rakensitpa somesuunnitelmasi minkä tahansa edellä esitetyn esimerkin pohjalle, älä rajoita somemarkkinointia pelkkään taktiseen myynninedistämiseen. Somesuunnitelmaan on aina hyvä raivata tilaa myös brändillisille sisällöille, joiden avulla kehitetään brändimielikuvaa.

Lisätietoja aiheesta voit kysellä:

Vanessa Weckström

Lisää samankaltaista luettavaa